آخرین اخبار :
کد خبر : 10389 سه شنبه 9 بهمن 1397 اجتماعی

برگزاری میزگرد تخصصی مبارزه با مولفه های اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در دانشگاه پیام نور استان مازندران

میزگرد تخصصی با مولفه های اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر بادحضوراساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی و سمن های فعال در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه پیام نور استان مازندران برگزار شد


به  گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان مازندران ،میزگرد تخصصی با مولفه های اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر  بادحضوراساتید دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی و سمن های فعال   در سالن اجتماعات ستاد  دانشگاه پیام نور  استان مازندران برگزار شد.در این میزگرد دکتر  محمودشیخ الاسلامی با اشاره به بروز آسیب های ناشی از شیوع مصرف مواد مخدر برضرورت مبارزه جدی و اصولی با این پدیده خانمانسوز تاکید کرد.وی بیکاری،فروپاشیدگی خانواده ها ، هتک حیثیت و زیان های مادی و معنوی را از مهم ترین پیامدهای استعمال مواد مخدر در جامعه عنوان کرد.وی دسترسی به شبکه های اجتماعی و پررنگ شدن این شبکه های در ایجاد جذابیت های کاذب درخصوص استعمال مواد مخدر اظهارداشت:در مبارزه با مواد مخدر باید از ظرفیت سرمایه ها و سمن های اجتماعی استفاده کرد.وی افزود:دانشجویان ،امانتهایی است که در اختیار دانشگاهها قرار داده شده اند و باید از این امانات بخوبی صیانت کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران بر ضرورت استفاده از ظرفیت های علمی اساتید دانشگاه در حوزه مولفه های اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.وی افزود:تاکنون دهها کارگاه و همایش های مختلفی در زمینه آشنایی و پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر برگزار  درسطح مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مازندران برگزارشد. وی بی انگیزه کردن جوانان را از شیوه های جنگ نرم دشمنان  در دوره جدید در قالب روی آوردن به ناهنجاری های جدید اجتماعی  عنوان کرد.

 

در ادامه این نشست علی اصغر میرزایی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مازندران گفت:برخی نتایج صورت گرفته از مصرف مواد مخدر نشان می دهد استرس،افسردگی و اضطراب از مهمترین عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر است.وی افزود:بی حسی اجتماعی ،لجبازی و تعارضات خانوادگی و برقراری ارتباط با دوستان و در دسترس بودن و سکونت بیرون از خوابگاههای دانشجویی از مهم ترین پیامدهای سوء مصرف موادمخدر اعلام شده است. میرزایی تصریح کرد:هدف از برگزاری این نشست ها استمداد از دانشگاهها و استفاده از ظرفیت های علمی و پژوهشی اساتید دانشگاه می باشد.وی با بیان اینکه در دنیا بیش از 10میلیون شغل در رابطه با مواد مخدر وجود دارد،گفت:نگاه سرمایه داری و سودجویی به مقوله مواد مخدر دیده می شود. وی ابراز امیدواری کرد:دیگر  در آینده ،جامعه ما دغدغه اعتیاد و مواد مخدر وجود نداشته باشد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یادآورشد:متاسفانه سرعت  دسترسی به مواد مخدر افزایش پیدا کرده است.
در ادامه نورالله نعمتی مدیرعامل جمعیت همیاران سلامت روان احتماعی استان مازندران از فعالیت چندین تشکل مردم نهاد در این استان خبر داد وگفت:هنوز به اعتیاد نگاه مجرمانه وجود دارد.
وی افزود:باید نگرش اجتماعی نسبت به موضوع اعتیاد تغییر کرد. نعمتی افزود:در این خصوص  دو گروه آسیب دیده و درمعرض آسیب وجود دارند که باید ازدانش و تجربه اعضای هیات علمی و اساتید دانشگاه برای بهبود آنان استفاده کرد.


در ادامه پنل تخصصی اعتیاد از دیدگاه روان شناسی  توسط دکتر محمودرضا هاشم ورزی و اعتیاد از دیدگاه جامعه شناسی  توسط دکتر شهرام ملانیا جلودار ارائه شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها