آخرین اخبار :
کد خبر : 1070 یکشنبه 6 خرداد 1397 سیاست
روابط عمومی دانشگاه مازندران

روابط عمومی دانشکده ها باید در سطح دانشگاه فعال بوده و همواره برای پاسخگویی به سوالات آمادگی داشته باشند

کاظم ابراهیمی مشاور رییس و رییس دفتر حوزه ریاست دانشگاه مازندران نیز در این نشست، ضمن تبریک روز روابط عمومی گفت: روابط عمومی ها باید فراتر از حوزه فعالیت ظاهری خود عمل کنند و همیشه از اوضاع و احوال اطراف خود باخبر باشند.

        کاظم ابراهیمی مشاور رییس و رییس دفتر حوزه ریاست دانشگاه مازندران نیز در این نشست، ضمن تبریک روز روابط عمومی گفت: روابط عمومی ها باید فراتر از حوزه فعالیت ظاهری خود عمل کنند و همیشه از اوضاع و احوال اطراف خود باخبر باشند.

       مشاور رییس با اشاره به موفقیت اخیر روابط عمومی دانشگاه در سطح کشور افزود: همانگونه که روابط عمومی دانشگاه در سطح استان و حتی کشور به فعالیت و خلق ایده های نو می پردازد، روابط عمومی دانشکده ها نیز باید در سطح دانشگاه فعال بوده و تمام اخبار و رویدادها را رصد و انعکاس دهند تا در همه شرایط برای پاسخگویی به سوالات آمادگی داشته باشند.

        رییس دفتر حوزه ریاست دانشگاه مازندران در پایان سخنانش با تاکید بر لزوم مجهز شدن روابط عمومی به تجهیزات و امکانات جدید خاطرنشان کرد: روابط عمومی دانشگاه نیاز به تجهیز و به روزرسانی امکانات مورد نیاز خود دارد و ما سعی خواهیم کرد که با انجام این امر، روابط عمومی پویا و فعالی داشته باشیم.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها