آخرین اخبار :
کد خبر : 1112 یکشنبه 13 خرداد 1397 اجتماعی
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا

تودیع و معارفه رئیس راه و شهرسازی شرق مازندران

با حضور فرماندار نکا ، مسیح ناصحی ، بعنوان رئیس راه و شهرسازی شرق مازندران)نکا، بهشهر،گلوگاه) معرفی ، و از زحمات باقری رئیس راه و شهرسازی نکا قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا، با حضور فرماندار نکا ، مسیح ناصحی ، بعنوان رئیس راه و شهرسازی شرق مازندران)نکا، بهشهر،گلوگاه) معرفی ، و از زحمات باقری رئیس راه و شهرسازی نکا قدردانی شد.

برابر تشکیلات جدید سازمانی در وزارت راه و شهر سازی ، اداره راه و شهرسازی شهرستانهای نکا، بهشهر و گلو گاه ادغام شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها