آخرین اخبار :
کد خبر : 11404 چهارشنبه 7 فروردين 1398 محیط زیست

منشا سیلهای ویرانگر را اندیشه کنیم ...

!! عده ای در تلاشند تا با نعل وارونه و استناد صرف به آمار بارندگی ها، ریشه سیل های اخیر را تنها به بارندگی های با دوره بازگشت طولانی مدت نسبت دهند. این ها همان پیمانکاران و سدسازانند که چشمان خود را به روی حقیقت ماجرای جنگل زدایی ها بسته اند...

حنیف رضا گلزار، پژوهشگر آب، خاک و جنگل

در تصویر زیر آمار فراوانی سیل های رخ داده در دو استان گلستان و مازندران در نیم قرن گذشته به روایت آمار سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ارایه گردیده.
 

  • در دهه 1330 خورشیدی هیچ سیلی در منطقه ای که امروز به نام استان گلستان می شناسیم گزارش نشد، در حالیکه در دهه 1380 خورشیدی در این استان 190 مورد سیل ثبت و گزارش شده است!
  • در دهه 1330 خورشیدی در استان مازندران تنها 13 مورد سیل ثبت و گزارش شد، در حالیکه در دهه 1380 خورشیدی در این استان 86 مورد سیل ثبت و گزارش شده است!

اگرچه شدت و مقدار بارندگی های اخیر دست کم از دوره بازگشت 100 ساله برخوردار بوده ولی آنچه مسلم است، اگر به جنگل های شمال دست اندازی نمی شد و خاک های بالادست دچار فرسایش نشده بود، روند سیل های رخ داده در این ناحیه با این شیب تند و ناگهانی افزایش نمی یافت...

مراقب باشیم!! عده ای در تلاشند تا با نعل وارونه و استناد صرف به آمار بارندگی ها، ریشه سیل های اخیر را تنها به بارندگی های با دوره بازگشت طولانی مدت نسبت دهند. این ها همان پیمانکاران و سدسازانند که چشمان خود را به روی حقیقت ماجرای جنگل زدایی ها بسته اند...

آبخیزداری و صیانت از جنگل ها موثرترین و پایدارترین گزینه ها برای جلوگیری از تکرار سیل های ویرانگر هستند نه ساخت سدهای زارم رود و کسلیان و فینسک...

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها