آخرین اخبار :
کد خبر : 11440 شنبه 31 فروردين 1398 دولت و ادارات
رستمعلی پاکدامن معاون اداره کل راه و شهرسازی مازندران :

عمده تغییرات در کمیسیون ماده 5 در حوزه ی کاربری اراضی،معابر و تراکم ساختمانی می باشد

مهندس پاکدامن عنوان نمود : تغییر و تصویب طرح ها در مقیاس شهرها و همچنین تغییر کاربری در حیطه ی وظایف کمیسیون ماده 5 می باشد به طوریکه تغییر و تصویب طرح های تفصیلی و هرگونه تغییر در این طرح را برعهده دارد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه شهرسازی مازندران رستمعلی پاکدامن با اشاره به اینکه دفتر کنترل نظارت در حوزه ی نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان این اداره کل نظارت و بازدیدهای موردی را در مورد تخلفات ساختمانی اعمال می کند خاطرنشان کرد :

در همین راستا گزارش تخلفات لازم را به دفتر نمایندگی اداره ی مزبور و یا اگر مغایر با مقررات شهرسازی باشد به شهرداری مربوطه اعلام می نماید.

وی افزود:

تغییر و تصویب طرح ها در مقیاس شهرها و همچنین تغییر کاربری در حیطه ی وظایف کمیسیون ماده 5 می باشد به طوریکه تغییر و تصویب طرح های تفصیلی و هرگونه تغییر در این طرح را برعهده دارد که در همین راستا کارشناس های مربوطه برای هر شهر معرفی گردیده و براساس آیین نامه ی نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب سال 1378 هیئت وزیران چنانچه موضوع مربوطه قابلیت بررسی داشته باشد در کمیسیون مربوطه طرح موضوع می گردد که عمده تغییرات در کمیسیون ماده 5 در حوزه ی تغییر کاربری اراضی و معابر ، تراکم ساختمانی می باشد.

معاون مدیرکل راه وشهرسازی تصریح کرد :

کارگروه زیربنایی و شهرسازی جهت تغییر کاربری در خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها تعریف شده است در این کارگروه پرونده به دو صورت می باشد به نوعی که در حالت اول بصورت مستقیم با اراضی کشاورزی در ارتباط می باشد که براساس قانون حفظ اراضی کشاورزی بهینه کردن اراضی کشاورزی محسوب می گردد و براساس تبصره 4 حفظ اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی موظف است استعلام های لازم را تکمیل نماید و پس از بررسی و تایید کارشناسان راه شهرسازی در کمیسیون های مربوطه طرح موضوع و پس از آن جهت تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان که ریاست آن بر عهده استاندار می باشد  ارجاع داده میشود.

پاکدامن یادآور شد :

پروژه های دیگری که در حوزه غیرکشاورزی و بهینه کردن کشاورزی اعم از گردشگری و صنعتی وجود دارد که براین اساس شورای برنامه ریزی و توسعه استان شیوه نامه ای تعریف نموده است که اداره کل راه شهرسازی موظف است ابتدا موافقت اصولی همراه با مختصات مکان را از دستگاه های اجرایی فوق اخذ نماید که موقعیت سند ملک، تامین آب هم می بایست در این موافقت لحاظ گردد لذا پس از بررسی مکان های فوق در نقشه های هوایی موضوع در جلسه کارشناسی بررسی و اعلام نتیجه می گردد و سپس در جلسه کارگروه زیربنایی و شهرسازی اعلام موضوع می گردد که در صورت موافقت موضوع جهت بررسی به کمیسیون تبصره 1 و سپس جهت تصویب نهایی به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارجاع داده می شود.

 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها