آخرین اخبار :
کد خبر : 1148 دوشنبه 21 خرداد 1397 سیاست
روابط عمومی دانشگاه مازندران

اولین نشست کرسی های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی

اولین نشست کرسی های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با حضور دکتر محمدحسین فاطمی معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه مازندران، دکتر غلامرضا پیروز رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه مازندران در روز دوشنبه 31 /2 /97 در سالن باقرالعلوم(ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، اولین نشست کرسی های ترویجی، عرضه و نقد ایده علمی با حضور دکتر محمدحسین فاطمی معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه مازندران، دکتر غلامرضا پیروز رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه و جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه مازندران در روز دوشنبه 31 /2 /97 در سالن باقرالعلوم(ع) دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران برگزارشد.

       براساس این گزارش، در این نشست دکترسیاوش حق جو و دکتر مصطفی میردار از اعضای هیات علمی دانشگاه به ارایه طرح خود با عنوان "تاثیر شگردهای آمیغی/ بلاغی(صناعات کنایه محور) بر فرآیند تکوین و تکامل تصویر سبک های شعر فارسی پرداختند.

       همچنین دکتر علی اکبر باقری و دکتر مرتضی محسنی به عنوان ناقد و دکتر فرزاد بالو به عنوان ناظر علمی در این نشست حضور داشتند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها