آخرین اخبار :
کد خبر : 1152 دوشنبه 21 خرداد 1397 سیاست
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، عنوان کرد:

افزایش حضور زنان در پست‌های مدیریتی در دولت تدبیر و امید

احمد حسین زادگان در جلسه معارفه معاون مدیرکل امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران، گفت: حضور زنان در پست های مهم مدیریتی در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری مازندران گفت: حضور زنان در پست های مهم مدیریتی در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

احمد حسین زادگان در جلسه معارفه معاون مدیرکل امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری مازندران، گفت: ارتقاء توانمندی بانوان در حوزه های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است و دولت تدبیر و امید نیز اهتمام ویژه ای در این خصوص دارد.

وی با اشاره به اینکه حضور بانوان در عرصه های مدیریتی در سال های مختلفی در حد وعده باقی مانده بود، افزود: در این دولت شاهد حمایت از مدیریت بانوان در امور کشوری و توجه به ظرفیت این قشر مهم جامعه هستیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران، یاد آور شد: استفاده صحیح از توانمندی بانوان در حوزه های مختلف مدیریتی، اداری و کارآفرینی، موجب افزایش بهره وری در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد شد.

حسین زادگان با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: حضور بانوان در پست های مدیریتی که شایستگی احراز آن را دارند، یکی از روش های اهمیت به جایگاه آنان است تا نقش خود را در جامعه و پیشرفت کشور ایفا کنند.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، معاونت اداره کل انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری را مسئولیتی مهم دانست و تاکید کرد: مسئولیت پذیری، دقت و سلامت کاری بانوان قابل توجه است و کمترین تخلف های اداری را از خانم های شاغل در سیستم اداری شاهد هستیم.

گفتنی است در این جلسه اکرم صمدی که با حکم معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران به عنوان معاون اداره کل امور انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری منصوب شد، معارفه گردید.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها