آخرین اخبار :
کد خبر : 1170 دوشنبه 28 خرداد 1397 علم و فناوري
روابط عمومی دانشگاه مازندران

بازدید رییس دانشگاه امام کاظم (ع) عراق و هیات همراه از دانشگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، رییس دانشگاه امام کاظم (ع) عراق و هیات همراه از دانشگاه مازندران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، رییس دانشگاه امام کاظم (ع) عراق و هیات همراه  از دانشگاه مازندران  بازدید کرد.

 در این بازدید که تنی چند از اعضای هیات علمی دانشگاه های مازندران و امام کاظم بغداد نیز حضور داشتند دو طرف از مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی دانشگاه مازندران دیدن کردند.

در ادامه ی این بازدید ، نشست صمیمی با رییس دانشکده علوم انسانی و گروه های آموزشی زبان و ادبیات عرب  و  آموزش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران نیز برگزار شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها