آخرین اخبار :
کد خبر : 12547 چهارشنبه 12 تير 1398 صنعت

انتصاب در نيروگاه شهيد سليمي نكا

انتصاب مهندس نعمتي مديرعامل شركت بعنوان عضو شوراي تخصصي ارزيابي صلاحيت تامين كنندگان شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي

     محسن طرزطلب مديرعامل شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي طي حكمي مهندس محسن نعمتي مديرعامل شركت مديريت توليدبرق نكا را به عنوان عضو شوراي تخصصي ارزيابي صلاحيت تأمين كنندگان شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي منصوب كرد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها