آخرین اخبار :
کد خبر : 17619 یکشنبه 24 شهريور 1398 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

برگزاري مانور آمادگي در شرايط اضطراري در نيروگاه نكا

به منظور ارتقاء آمادگي كاركنان و نيز ايجاد هماهنگي بين گروه هاي عملياتي دستگاه هاي امدادرسان، مانور آمادگي در شرايط اضطراري در ايستگاه زمين سوخت نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

برگزاري مانور آمادگي در شرايط اضطراري در نيروگاه نكا

      به منظور ارتقاء آمادگي كاركنان و نيز ايجاد هماهنگي بين گروه هاي عملياتي دستگاههاي امدادرسان، مانور آمادگي در شرايط اضطراري در ايستگاه زمين سوخت نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

      در اين كار تمريني كه به صورت همزمان و با دو موضوع متفاوت مقابله با آتش سوزي و نشت مواد شيمايي همراه با مصدوميت چند نفر از كاركنان اجرا شد، پرسنل بهره برداري، تعميرات، بازرسي، حراست و گروه هاي عملياتي آتشنشاني و درمانگاه نيروگاه و هلال احمر، اورژانس و آتش نشاني شهرداري نكا مشاركت داشتند و به مرور اقدامات خود در شرايط واقعي پرداختند.

      عمليات خنثي سازي و هدايت مواد با استفاده از سر نازل مخصوص، اطفاء حريق با استفاده از خاموش كننده هاي دستي، هيدرانت زميني، آب و كف و همچنين آبگيري خودروهاي آتشنشان از هيدارنتها و خنك كاري محوطه با همكاري كاركنان و گروههاي آتش نشاني نيروگاه و شهرداري نكا انجام شد.

      همچنين امدادرساني، انجام كمكهاي اوليه و انتقال مصدومان فرضي به مراكز درماني توسط پرسنل درمانگاه نيروگاه با همكاري گروه اعزامي اورژانس و هلال احمر نكا طبق سين برنامه و با موفقيت تمرين شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها