آخرین اخبار :
کد خبر : 19680 دوشنبه 6 آبان 1398 سیاست
مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران :

توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون آمار نتیجه موفقی در پی نخواهد داشت .

همزمان با گرامیداشت اول آبان ماه روز آمار و برنامه ریزی مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران از کارشناسان آمارو اطلاعات اداره کل تجلیل نمود .

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ، مهندس سید محمد نظری در دیدار و نشست با این کارشناسان که باحضور مهندس پوراسکندر معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همراه بود ، با گرامیداشت این مناسبت اظهار داشت : وجود برنامه ریزی در کشورهای درحال توسعه بسیار حائز اهمیت بوده و از اولویت های زندگی اجتماعی است زیرا توسعه بدون برنامه ریزی و برنامه بریزی بدون آمار نتیجه موفقی درپی نخواهد داشت .

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود : در هر نظام توسعه یافته ای آمار و اطلاعات مبنای تصمیم گیری ، سیاست گذاری و برنامه ریزی قرار میگیرد ، تلاش در عرصه ترویج و تبیین فرهنگ آماری به عنوان زیربنای توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .

مهندس نظری با اشاره به اینکه برنامه محوری در فرآیند و استفاده از آمارهای ثبتی برای تعالی سازمانی از اهداف و سیاستهای اصلی این اداره کل در جهت ارتقای فعالیتهای عمرانی پردازش و انتشار آمار و اطلاعات دقیقی می باشد اجرای این تصمیم راهبردی را منوط به همکاری دستگاههای ذیربط دانست .

مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران درخاتمه یادآور شد : یقینا در نظام توسعه یافته بویژه ایران آمار جایگاه خاصی داشته و به عنوان بازوی توانمند در امر توسعه کشور نقش اصلی را ایفا می کند .

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها