آخرین اخبار :
کد خبر : 21787 سه شنبه 10 دي 1398 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

بازديد دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن از نيروگاه نكا

جمعي از دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن در راستاي توسعه روابط علمي و عملي ميان صنعت و دانشگاه از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد نمودند.

بازديد دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن از نيروگاه نكا

      جمعي از دانشجويان مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي اديب مازندارن در راستاي توسعه روابط علمي و عملي ميان صنعت و دانشگاه از نيروگاه شهيدسليمي نكا بازديد نمودند.

     در اين بازديد در جهت آگاه سازي دانشجويان با دشواري شرايط توليد و ترويج فرهنگ مديريت مصرف، ابتدا فيلمي در خصوص معرفي نيروگاه و كليپهايي در خصوص سختي نگهداري و تعميرات، بهره برداري و توليد انرژي در نيروگاه به نمايش درآمد، سپس كارشناسان نيروگاه به تشريح توانمنديهاي كاركنان نيروگاه در زمينه تعميرات و نگهداري واحدها و پيچيدگي مراحل مختلف توليد انرژي پرداختند.  

      در پايان بازديدكنندگان ضمن بازديد از تأسيسات نيروگاه بخاري و استماع توضيحات كارشناسان با نحوه عملكرد تجهيزات و مراحل توليدبرق آشنا شدند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها