آخرین اخبار :
کد خبر : 2215 یکشنبه 10 تير 1397 اقتصاد
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا

جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان نکا برگزار شد

فرماندار نکا: هدف از برگزاری جلسه کمیته برنامه ریزی ، تحقق برنامه ها، با مطالعه و کارشناسی درست ،در راستای خدمات رسانی بهتر می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا، جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ، به ریاست توحیدی مقدم سرپرست فرمانداری نکا برگزار شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان نکا در این نشست ، خطاب به مديران و رؤساي ادارات شهرستان بیان داشت: مدیران در اجراي پروژه هاي خود جديت را سر لوحه کارهاي خود قرار داده و با تدبير و برنامه ريزي مناسب ضمن جذب به موقوع اعتبارات ، اولويت كاري خود را در اتمام پروژه هاي نيمه تمام قرارداده ، و در راستای توسعه و پیشرفت شهرستان گام های جدی و اساسی بردارند.

سرپرست فرمانداری نکا ادامه داد: در بحث کمیته برنامه ریزی و کارهای امور عمرانی، تلاش دولت همواره این بوده که با مطالعه و شناسایی درست ، اولویت بندی ها را مشخص ، تا بتواند خدمات شایسته ای را به مناطق مختلف گسیل کند، هدف این است که بتوانیم در راستای خدمت رسانی و تحقق برنامه های مورد نظر ، گامهای مثبتی بر داشت .

توحیدی مقدم افزود: جلسه کمیته برنامه ریزی ، مهمترین جلسه شهرستانی محسوب می شود ، که نتیجه این جلسات و جمع بندی ها مشخص خواهد کرد که روند توسعه شهرستان به چه شکل انجام خواهد شد و نوع هدف گیری در راستای تحقق برنامه ها به چه سمت خواهد رفت .

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها