آخرین اخبار :
کد خبر : 22907 دوشنبه 11 فروردين 1399 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا از پایان عملیات انبارگردانی بیش از 31 هزار قلم کالا درانبارهای شرکت تولید برق شهید سلیمی و شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهيد سلیمی، مهندس محسن نعمتی با اشاره به شرایط ویژه کشور در پی یوع ویروس کرونا وکاهش ساعات اداری و شرایط سخت کار در انبارها همزمان بارعایت نکات بهداشتی و همچنین تقدیراز کارکنان زحمتکش انبار و گروه های شمارش گفت :

         مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی نکا از پایان عملیات انبارگردانی بیش از 31 هزار قلم کالا درانبارهای شرکت تولید برق شهید سلیمی و شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی خبرداد.
    به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهيد سلیمی، مهندس محسن نعمتی با اشاره به شرایط ویژه کشور در پی یوع ویروس کرونا وکاهش ساعات اداری و شرایط سخت کار در انبارها همزمان بارعایت نکات بهداشتی و همچنین تقدیراز کارکنان زحمتکش انبار و گروه های شمارش گفت :

انبارگردانی بیش از 31 هزار قلم کالا در شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی شامل انبارهای رکت تولید نیروی برق شهید سلیمی ، انبارنیروگاه سیکل ترکیبی و شیمی و انبار نیروگاه بخار باهدف تعدیل ورفع هرگونه اختلاف و مغایرت کالاهای موجودی انبار از ابتدای اسفند ماه سال گذشته آغاز و تا 29 اسفند ماه ادامه داشته است.

مهندس محمد مهدی هراسانی ، سرپرست گروه انبارگردانی انبارهای نیروگاه شهید سلیمی نیز دراین خصوص گفت : طبق روال هرساله شرکت ها در راستای به روزرسانی موجودی انبار کالا ورفع مغایرت ها واختلافات فیزیکی کالا یا سیستم یکنواخت کالا در پایان سال اقدام به انبارگردانی میکنند و این عمل درشرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی متشکل از گروه های کارشناسی به سرپر ستی مهندس جواد جمشیدی و مهندس کاظم تونی سرپرست قسمت کامپیوترو سرپرستان تیم شمارش و بیست هفت گروه 2 نفره تشکیل شده اند.

مهندس هراسانی اظهارکرد:

همه گروه ها در عملیات انبارگردانی بیش از 31 هزار قلم کالا مشارکت کردند و اقلام انبارهای شرکت به ترتیب مورد بررسی و شمارش واقع شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها