آخرین اخبار :
کد خبر : 25136 دوشنبه 26 آبان 1399 سیاست

وقتیکه سازمان جنگلها پایبند به قوانین نیست!

آیا محمدباقر نوبخت در سازمان برنامه و بودجه موافقت خواهد کرد تا سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، قانون برنامه‌ی ششم را دور بزند؟!

 

🔹 در پی انتشار خبر شروع مجدد بهره‌برداری چوبی از جنگلهای هیرکانی و پیگیری ریاست سازمان جنگلها و رئیس شورایعالی جنگل، جهت برداشت درختان افتاده و شکسته، علیرغم هشدارهای کارشناسان‌ و فعالان منابع‌طبیعی، ریاست این سازمان گرچه مجدداً خط قرمز خود را بهره‌برداری چوبی اعلام نمود، لیکن این خبر را تکذیب نکرده و با بیان این اظهارات که "اقدامات فنی و پرورشی و بهداشتی که منجربه تاب‌آوری اکوسیستم میشود برای اذهان عمومی تشریح شود"، مهر تأییدی بر بهره‌برداری مجدد، این‌بار به بهانه‌ی درختان شکسته و افتاده نهاد.
ایشان همچنین در واکنش به اخبار منتشره، از مدیران و کارشناسان خود خواسته که در عرصه حضور بیشتری یافته و در خصوص اقدامات پرورشی و بهداشتی، اذهان عموم را روشن نمایند.

🔹کارشناسان منابع‌طبیعی که اتفاقاً از نزدیک حال و روز جنگلهای هیرکانی را رصد می‌نمایند، در حال حاضر، هیچ‌گونه ضرورتی برای برداشت غیراصولی و غیرکارشناسی درختان شکسته و افتاده نمی‌بینند.
این اقدام نه تنها ضرورت یا اولویت امروز جنگلهای هیرکانی نیست که اتفاقاً سبب تدوام بحرانهای موجود در مدیریت این جنگلها خواهد شد. جنگل‌های هیرکانی یک اکوسیستم زنده و پویا هستند و آن درختان کف جنگل به هزار و یک دلیل علمی که در این مقال فرصت بحث و تشریحش نیست، بخشی از آن اکوسیستم و لازمه‌ی حیات آن است و این تفکر که جنگل را بایستی همچون خانه، جارو نمود، از بیخ و بن بی‌اساس است. حال بماند خانه‌ای که سقفش در حال فروریختن است، هم جارو کردنش اولویت نیست!!

🔹 در حالیکه قاچاق چوب در جنگلهای هیرکانی بیداد می‌کند، صدور چنین مجوزی چیزی جز دامن زدن به این معضل بزرگ نیست. نگوییم کنترل و نظارت خواهیم داشت، که تجربه‌ی این سازمان در نظارت بر مجوزات برداشت درختان سیل آورده، خود گویای همه چیز است.‌ هنوز بعد از گذشت ۸ ماه از سیل فروردین ۹۹، بنام درختان سیل‌آورده، به کام برخی پیمانکاران، درختان سرپای هیرکانی قطع می‌شوند. مسئولین اگر خبر دارند، پس صدور چنین مجوزی برای برداشت درختان افتاده و شکسته دیگر چیست؟ اگر بی‌خبرند، که وای به حال مردمی که ما امانتدار و حافظ منابع و منافع آنها هستیم.

🔹جناب آقای منصور، عصر، عصر روشنگری و ارتباطات است؛ نه تنها کارشناسان منابع‌طبیعی علم تأویل و تفسیر میدانند، بلکه مردم هم دیگر یک قشر عوام نیستند که نتوانند اهداف اجرای چنین طرحی را دریابند!!
 
🔹اگر هدف، جنگلهای هیرکانی‌ست نه صدور مجوز بهره‌برداری و اقناع حامیان بهره‌برداری چوب، چرا مسئولین سازمان جنگلها، در قالب بند ۳ جزء «ف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم درخواست اعتبار نمی‌کنند و مسیری را در پیش می‌گیرند که به نوعی تداعی قانون‌خواری‌ و تضعیف طرح تنفس است؟!!

🔹 وقتی سازمان جنگلها خود پایبند به قوانین نباشد، چگونه می‌توان از افراد سودجو انتظار قانونمندی داشت؟!

🔹 این البته آزمون بزرگی برای سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور نیز هست، باید دید، علیرغم صراحت قانونی "بند ف ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه" مبنی بر ممنوعیت برداشت درختان شکسته، افتاده و ریشه کن بعد از سال سوم برنامه‌ی ششم توسعه، آیا آقای محمدباقر نوبخت با چنین مجوزی موافقت خواهد نمود؟!
امید است که سازمان برنامه و بودجه کشور، تابع ماده ۳۸ قانون برنامه ششم بوده و راه را برای وقوع این تخلف بزرگ باز ننماید.

✍️ الهام فریدونی

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها