آخرین اخبار :
کد خبر : 3212 یکشنبه 24 تير 1397 اجتماعی

مراسم معارفه و تکريم مديرکل جديد و پيشين شیلات استان مازندران

مراسم معارفه و تکريم مديرکل جديد و پيشين شیلات استان مازندران با حضور قاﺋم مقام سازمان شیلات ایران ومعاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری يکشنبه 24 تير برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شیلات مازندران دکترحقیقی قاﺋم مقام سازمان شیلات ایران دراین مراسم که درشهرستان بابلسربرگزارشد گفت:هرچنددربخش کشاورزی کشوربامحدودیتهای زیادی ازلحاظ آب مواجه هستیم ولی دربخش شیلات بااستفاده ازآب شوردریاها امکان توسعه وجوددارد ودربرنامه ششم توسعه دربخش شیلات استعدادیابی های خوبی صورت گرفته ،ودرحوزه تولید آبزیان،  مازندران با تولید حدود95 هزارتن ماهی جایگاه ویژه ای درفعالیتهای شیلاتی دارد ودراین زمینه پیشرو بوده است،وی درادامه بااشاره به اینکه بزرگترین سایت پرورش ماهی خاویاری آسیا درمازندران واقع است افزود:25 طرح توسعه بزرگ و متوسط شیلاتی دردست اجرادراستان داریم که بابهره برداری آنها تولیداستان ارتقاخواهدیافت. درپایان سیف. اله حقیقی برحمایت ازطرح های توسعه تولیدات شیلاتی استان ازمحل اعتبارات صندوق توسعه ملی تاکید کرد.

.
دکتررستمی مدیرکل سابق شیلات مازندران نیز توسعه وتجهیزبیش از50 واحدعرضه آبزیان ،تجهیز دومرکزبازسازی ذخایر،توسعه پرورش ماهی درقفس و کلنگ زنی اسکله پشتیبانی طرح مذکور،رتبه برترجذب اعتبارات مکانیزاسیون،پیگیری جذب اعتبارات شیل گذاری مولدسازی ماهی کپور دریایی و برون سپاری تکثیرماهی سفیدراازمهمترین کارهای خوددرطول دوران تصدی مدیریت شیلات استان اعلام کرد. 

 مهندس شهیدی فر رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران بااشاره به جایگاه کشاورزی استان درکشور به نقش مهم تولیدات شیلاتی استان هم اشاره و گفت: درحال حاضر دربخش کشاورزی 6/5 میلیون  تن تولیدکشاورزی داریم که جایگاه رفیع و خوبی هست ،وی درادامه به اهمیت تولیدات شیلاتی استان وجایگاه آن درکشوراشاره کردو افزود:تولید بیش از 75 هزارتن انواع آبزیان پرورشی مرهون تلاش بهره برداران شیلاتی است که باید این محورتقویت شود

مهندس خیریانپورمعاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منابع استانداری مازندران هم وجودرودخانه های پرآب شیلاتی ،آببندانها با کارگردهای چند منظوره ،نوارساحلی وسیع با منابع خدادادی دریارا ازجمله ظرفیتهای بالقوه وبالفعل شیلاتی  برشمرد که با برنامه ریزی واجرای دقیق طرحها می توان تراز اقتصادی وشیلاتی استان راارتقا داد،وی درادامه با تاکید براینکه دربرنامه ششم صادرات 3 میلیارددلاری محصولات ازاستان هدف گذاری شده و موردتاکید استاندارمحترم نیز می باشد برنقش ارزآوری محصولات شیلاتی هم اشاره کرد وتصریح کرد:پرورش ماهیان خاویاری ،ساخت پایانه صادراتی خاویار،افزایش توان  تولید خوراک آبزیان بسته بندی و فرآوری محصولات شیلاتی ،پرورش ماهی درقفس های دریایی و نیز آببندانها وتولید محصولات صادرات محور ازجمله برنامه های کاری شیلات است که باید پیگیری شود ومادرسطح استانی تمام تلاش خودرابرای تحقق این برنامه ها بعمل خواهیم آورد.

درپایان مهندس ولی اله محمدزاده مدیرکل جدید شیلات مازندران بابیان اینکه توسعه پایدارآبزی پروری،صیدمسولانه آبزیان دردریا،بازسازی ذخایرآبزیان دریا،حفاظت از ذخایرآبزیان،توسعه صنایع تبدیلی ورونق بازارآبزیان ،صادرات پنج ماموریت اصلی شیلات مازندران است ،مهمترین برنامه شیلات مازندران را: توجه ویژه به نیروی انسانی وبهره گیری ازتوانمندیهای آنان،بهره گیری ازظرفیتهای موجود برای توسعه آبزی پروری بویژه آبزی پروری دریایی وپرورش ماهیان خاویاری دراراضی ساحلی،ایجادوتوسعه زیستگاههای طبیعی درقالب شیل گذاری برای تکثیرطبیعی آبزیان دریا،تقویت نیروی انسانی وتجهیز یگان حفاظت منابع آبزیان برای حراست بهتراز ذخایرآبزیان،نوسازی و تجهیزمراکزبازسازی ذخایر آبزیان،تقویت و پیوندزنجیره تولیدبه زنجیره بازارباهدف افزایش ارزش افزوده،تولید محصولات شیلاتی صادرات محوروایجاد جهش صادراتی ،تقویت تشکلها وتعاونیهای شیلاتی ،ترویج وتوسعه مکانیزاسیون باهدف ارتقای بهره وری رازجمله مهمترین برنامه های کاری خودبیان کرد.درپایان اززحمات چندین ساله دکتررستمی مدیرکل سابق بااهدای لوح تقدیرتجلیل ، و حکم انتصاب مهندس ولی اله محمدزاده ازطرف قایم مقام سازمان شیلات ایران اهداشد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها