آخرین اخبار :
کد خبر : 3279 دوشنبه 8 مرداد 1397 سیاست
با حضور هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان ، شرکت ها ساختمانی و تاسیساتی برگزارشد

نشست تبیین آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری

جلسه تبیین آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری با حضور روسای هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان ، هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان ، سازمان نظام مهندسی ساختمان ، مدیران امور شعب بانک مسکن و جامعه مهندسان مشاور استان در اداره کل راه و شهرسازی تشکیل گردید .

به گزارش روابط  عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندان مهندس عبداله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی  در این جلسه ضمن تاکید بر اهمیت و نقش بازآفرینی شهری خاطر نشان ساخت : نابسامانی شهرها زندگی شهروندان را دچار مخاطرات و اختلال فراوان و کیفیت سکونت را به نازلترین وضع خود مبدل کرده است نمودهای نابسامانی در پهنه های مختلف شهری به شکل عرصه های ناکارآمد بخش های وسیعی از شهرها را در برگرفته و جمعیت قابل توجهی از ساکنان شهر به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم از مسائل و مشکلات آن رنج می برد.

 مهندس بهادری  افزود : در فرایند بازآفرینی شهری  پایدار مردم به عنوان کانون اصلی و مهم ترین رکن این برنامه مورد توجه قرار می گیرد سه نیروی اصلی پیش برنده این فرایند نیز دولت ، شهرداری و بخش خصوصی هستند که ضمن هماهنگی و همراهی هریک نقش ویژه ای برعهده دارند.

مهندس بهادری یادآور شد : در این میان دو نهاد تسهیل گر ( دفاتر خدمات نوسازی محدوده ها و محلات ) و نیز توسعه گران حلقه های ارتباط بین این سه رکن هستند .توسعه گران علاوه بر ایجاد فضایی برای تمرکز نظام تامین مالی ، برنامه ریزی ، طراحی و اجرای اقدامات، هماهنگی لازم با دولت و شهرداری ها را به انجام میرساند . تسهیل گران نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین ساکنان ، مالکان ، دولت و شهرداری برعهده دارند .

مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران در ادامه این نشست افزود : جریان بازآفرینی پایدار شهری 4 محور کلیدی کاهش فقر شهری با رویکرد توانمند سازی ساکنان محدوده های هدف و  پیشگیری از بازتولید فقر در این محدوده ها – ارتقاء تاب آوری شهری و تجهیز و مقاوم سازی شهرها در مواجهه با سوانح – ارتقای هویت ،حس تعلق مکانیو حفاظت از ارزش ها در محدوده ها و محلات هدف و همچنین تحقق حکمروانی شهری در برنامه بازآفرینی شهری در راستای ارتقای انسجام اجتماعی ساکنان و مالکان محله ها و محدوده های هدف را بعنوان اهداف کلان در دستور کار دارد.

مهندس بهادری با بیان اهمیت و نقش تشکل های مردم نهاد در راستای پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری پایدار محله محور خواستار همکاری همه جانبه همه بخش ها ، تشکل ها وانجمن های درگیر در این موضوع شدند .

در ادامه مهندس ثباتی معاونت مسکن و بازآفرینی شهری ضمن تشریح جزئیات آئین نامه به ظرفیت نهادهای توسعه گر ، تسهیل گر و کارگزار در بازآفرینی شهری و احیاء محلات با بافت های ناکارآمد اشاره کردند .

در این نشست مقررشد : اداره کل راه و شهرسازی و همچنین مدعوین به عنوان نمایندگان نهادهای دخیل ، اقدام به اطلاع رسانی نحوه ورود به موضوع جهت اجرائی نمودن آن نمایند .

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها