آخرین اخبار :
کد خبر : 3315 پنج شنبه 18 مرداد 1397 سیاست
استاندار مازندران، در همایش گزینشگران دستگاه های اجرایی استان؛

نقش گزینش تعیین کننده و راهبردی است / گزینش؛ کشف استعدادها و انسان های برتر است

مقام عالی دولت در استان، در این همایش با اشاره به این که نقش گزینش تعیین کننده و راهبردی است و از این جهت باید شخصیت ها و انسان های برتر شناسایی و به کشف نیروی انسانی ممتاز منجر شود، افزود: شخصیت های ممتاز را باید از کانون های تربیتی نظیر مدارس نشانه گذاری کرد. ‎

استاندار مازندران، گفت: گزینش؛ کشف استعدادها و انسان های برتر است تا شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد.

به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی در همایش گزینشگران دستگاه های اجرایی استان، ضمن گرامی داشت ۱۷ مرداد، سالروز شهادت خبرنگار مجاهد محمود صارمی به دست طالبان و روز خبرنگار، یادآور شد: خبرنگاران، عناصری ارزشمند و موثر برای پویایی جامعه هستند.

استاندار، کار گزینش را بسیار مهم و ارزشمند ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: باید با رفتار، گفتار و عمل واحد و یکپارچه به سمت تحقق دولت کریمه گام برداشت.

مقام عالی دولت در استان، با اشاره این که انضباط بخشی اگر به معنای واقعی کلمه تحقق نیابد نمی توان به تکلیف بدرستی عمل نمود، افزود: باید سازمان و نهادهای ما مصداق کلکم راع و کلکم مسئول باشند و از این مشرب فکری تبعیت کنند.

اسلامی با اشاره به این که نقش گزینش تعیین کننده و راهبردی است و از این جهت باید شخصیت ها و انسان های برتر شناسایی و به کشف نیروی انسانی ممتاز منجر شود، افزود: با شخصیت های ممتاز، کارآمدی افزایش می یابد، رابطه دولت و ملت مستحکم می شود و سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا می کند.

استاندار با تاکید بر این که باید نشانه گذاری را در شناسایی منابع انسانی جدی گرفت و استعدادها را شناسایی و در راستای اداره مطلوب کشور جلب و جذب کرد، ابراز داشت: گزینش؛ کشف استعدادها و انسان های برتر است تا شایسته سالاری به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد. 

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها