آخرین اخبار :
کد خبر : 3320 پنج شنبه 18 مرداد 1397 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

تقديرمهندس داود طارمي مشاور وزير از مهندس سجاد احمدي

مهندس داود طارمي مشاور وزير و فرمانده مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو با ارسال لوح براي مهندس سجاد احمدي معاون بسيج مهندسين و متخصصين پايگاه بسيج شهيدعباديان نيروگاه شهيدسليمي نكا تقدير كرد.

      مهندس داود طارمي مشاور وزير و فرمانده مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو با ارسال لوح تقدير براي مهندس سجاد احمدي معاون بسيج مهندسين و متخصصين پايگاه بسيج شهيدعباديان نيروگاه شهيدسليمي نكا، از تلاش­ هاي مجدانه ايشان در جهت پيشبرد اهداف ترسيمي بسيج مهندسين و متخصصين و ارائه عملكرد پايگاه در همايش سراسري فرماندهان پايگاه ­هاي بسيج صنعت آب و برق كشور، قدرداني نمود.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها