آخرین اخبار :
کد خبر : 3342 چهارشنبه 24 مرداد 1397 اجتماعی
روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا

نشست روابط عمومی های ادارات و نهادهای شهرستان نکا

فرماندار نکا، با اشاره به تعامل ادارات با اصحاب رسانه، عنوان کرد: آنچه دولت ، از روابط عمومی ها، انتظار دارد، انعکاس درست و واقعی عملکردها است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان نکا، توحیدی مقدم فرماندار نکا، در نشست روابط عمومی های ادارات و نهادها، بیان داشت: هدف و انگیزه برگزاری این نشست ، ایجاد هماهنگی و همگرایی بیشتر میان مسئولین روابط عمومی ادارات ، و بیان عملکرد ادارات شهرستان در حوزه های مختلف است.

نماینده عالی دولت در شهرستان نکا، با اشاره به تعامل ادارات با اصحاب رسانه، تصریح کرد: روابط عمومی ها در استفاده بهینه از ظرفیت فضاهای مجازی و اطلاع رسانی درست اخبار شهرستانی کوشا باشند.

توحیدی مقدم ، لزوم برگزاري مستمر و منظم جلسات شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي ادارات مورد تاكيد خواند و افزود: باید نگاه جامع و ویژه به جایگاه روابط عمومی باشد و آ نچه دولت ، از روابط عمومی ها، انتظار دارد، انعکاس درست و واقعی عملکردها است.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها