آخرین اخبار :
کد خبر : 5 پنج شنبه 27 ارديبهشت 1397 سیاست

روابط عمومی ها،نمادهای توسعه جامعه

روابط عمومی ها،نمادهای توسعه جامعه

روابط عمومی ها،نمادهای توسعه جامعه


روز 27اردیبهشت،تداعی کننده اهمیت و نقش روز افزون این بخش از دانش بشری است که با به خدمت گرفتن انواع هنرها،به قلب تپنده مجموعه های مختلف و سازمان های متنوع تبدیل شده و بی شک امروزه تصور فعالیت هیچ نهاد و سازمانی بدون بهره گیری از فعالیت ها و اقدامات این بخش،اعم از ارزیابی قدرت و ضعف سازمان هاتا شکل دهی افکار عمومی و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی ،دور از دسترس و انتظار نیست.روابط عمومی در مسیر حرفه ای شدن است چنانچه جامعه ایران علیرغم همه مشکلات پیش رو که طبیعت یک جامعه بالنده و در مسیر توسعه و پیشرفت است،به سمت و سوی ایفای نقش حرفه ای و اثرگذار خود درمناسبات فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و بین المللی گام بر می دارد.فهم روابط عمومی در چارچوب  رویکرد فرهنگی به مسئولیت اجتماعی از حوزه نشانه  شناسی است.برای درک این حوزه سه گام پژوهشی ضروری است:مناسبات ارتباطی با سازمان و عموم،روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی ،کاربست الگوی سپهر نشانه ای.روابط عمومی وظیفه مدیریتی است اگرچه تلاش های زیادی صورت گرفت و می گیرد که آن را به حاشیه ببرند و در حد روابط عمومی سازمان تنزل بدهند و از هم افزایی آن بکاهند که اگر چنین رویکردی در سازمانها حاکم شود روابط عمومی را هم مثل سایر بنگاهها و واحدهای کسب و کار تعطیل کنید!روابط عمومی در دنیای معاصر و جوامع پیشرفته،سرمایه اجتماعی و افکار عمومی را پدید می آورد.به این اعتبار روابط عمومی تنها جایی است که مستقل است و بله قربان گو نباشد.تاکید می شود روابط عمومی ،مدیر سازمان است نه روابط عمومی سازمان.این مجال بدنبال نقد و بررسی عملکرد سازمان ها بویژه رویکرد دولت درباره روابط عمومی ها نیست که تشریح و بازگویی آن نشان خواهد داد روابط عمومی ها را تعجیز کرده اند!با این وجود متقاعدسازی در افکارعمومی چیز کمی نیست و در عصر اطلاع رسانی و اطلاع یابی ،دفاع از روابط عمومی و حمایت از این فرآورده دانشی،حتمی و ضروری است.ابعاد شایستگی ورود به این حوزه و فعالیت حرفه ای آن به دانش،مهارت و توانایی نیازمند است.امروز کار روابط عمومی راه اندازی سرویس ذهنی است تا دانسته ها افزایش و خوانش شود.روابط عمومی کارآمد باید فهم و درک درستی از آینده داشته باشد.بدنبال پیش بینی نباشد بلکه بتواند پیامد رفتار بازیگران را در رفتارهای آینده تحلیل کند.تهدید،فرصت های از بین رفته است که تبدیل این تهدید به فرصت ب، دانش و هنر ویژه ای را می طلبد.کارآمدی روابط عمومی در اخلاق گرایی و مسئولیت پذیری است.برای ارتقای کیفیت و پیوند با اصول حقوق شهروندی روابط عمومی ها باید به مبانی زیر توجه کنند:1-حقوق فرهنگی،اجتماعی و سیاسی2-احترام و به حساب آوردن شهروندان3-تقویت عضویت ملی و اعتماد اجتماعی.


پشت کردن به آینده،سرگردانی و توجه به آینده بیداری و هوشمندی را نشان می دهد و کار اصلی روابط عمومی،مسولیت اجتماعی در سازمان است تا از اکنون نگری به آینده نگری ،حرکت کند.روز روابط عمومی بهانه ای است تا یادآورشویم  نمادهای توسعه اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی یک جامعه در گروه کاربست سازواره هایی چون توزیع عادلانه اطلاعات،روشن گری افکارعمومی ،مردم مداری،قانون مندی و احترام به حقوق انسان ها به منظور بالارفتن میزان مشارکت مردمی است که بی گمان ،ماموریت انجام آن  به عهده مدیریت  روابط عمومی ها است.این روز را به تمامی دست اندرکاران و کارگزاران عرصه ارتباطات و روابط عمومی تبریک و تهنیت عرض می کنم.

حسین برزگر ولیک چالی

(مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان مازندران و مشاور رسانه ای شورای اطلاع رسانی )

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها