آخرین اخبار :
کد خبر : 6270 جمعه 6 مهر 1397 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

برگزاري دوره آموزشي مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه IMS در نيروگاه نكا

دوره آموزشي مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه IMS در نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

برگزاري دوره آموزشي مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه IMS   در نيروگاه نكا

      دوره آموزشي مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه IMS   در نيروگاه شهيدسليمي نكا برگزار شد.

 با توجه به انتشار ويرايش جديد استاندارد سيستم­هاي مديريت كيفيت، مديريت زيست محيطي و مديريت ايمني و بهداشت شغلي، دوره آموزشي مباني و الزامات سيستم مديريت يكپارچه بر اساس استانداردهاي  ISO 9001:2015 ، ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 با حضور مديران و كارشناسان نيروگاه برگزار شد.

      در اين دوره آموزشي تغييرات عمده و كلان انجام شده در مباني، واژگان، ساختار و كليه بندهاي استانداردهاي مذكور توسط مدرس دوره تشريح شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها