آخرین اخبار :
کد خبر : 6272 شنبه 7 مهر 1397 سیاست
راه و شهرسازی

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ذیحساب اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران

با حضور مدیر کل راه و شهرسازی استان ، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان ، معاونین اداره کل و روسای ادارات از زحمات آقای عباسی دون قدردانی و آقای علی اصغر خلیل پور بعنوان ذیحساب اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران معرفی شد.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها