آخرین اخبار :
کد خبر : 9282 یکشنبه 20 آبان 1397 سیاست
راه و شهرسازی

ستاد بازآفرینی شهرستان گلوگاه برگزار شد.

ستاد شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار شهرستان گلوگاه با حضور فرماندار ،سرپرست معاونت بازآفرینی شهری ومسکن ، شهردار و روسای ادارات و دستگاه های عضو ستاد در فرمانداری گلوگاه برگزار شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران مهندس مسیح ناصحی رئیس اداره راه و شهرسازی بهشهر،نکا و گلوگاه یادآور شد : بازآفرینی شهری پایدار از مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه و سند ملی راهبردی احیاء بهسازی ، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری ، توانمند سازی اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی می باشد و تشریک مساعی و هماهنگی دستگاهها برای تحقق این امر لازم و ضروری است .

وی در ادامه  توضیحاتی در مورد دستورالعمل و آیین نامه بازآفرینی شهری پایدار ارائه و سپس مشاور طرح در خصوص مطالعات انجام شده در ستاد بازآفرینی ارائه نمودند.

رئیس اداره راه و شهرسازی گلوگاه با  بیان اینکه گلوگاه بیش از  31.59 هکتار بافت فرسوده مصوب دارد یادآور شد : براساس سه شاخص ریزدانگی،نفوذناپذیری و ناپایداری، مساحت بافت فرسوده شهر گلوگاه  31.59 هکتار تعیین شده است.بافت فرسوده این شهر در قالب یک محدوده منسجم نمی باشد بلکه در قالب 21 قطعه در سطح شهر پراکنده است.

در پایان جلسه مقرر گردید جهت پیگیری اهداف بازآفرینی پایدار شهری ابتدا باید کارگروه های تخصصی بازآفرینی تشکیل و سپس اقدمات مشترک  اجرایی در قالب آن مدیریت شود.

گفتنی است : مهندس ثباتی سرپرست معاونت بازآفرینی شهری ومسکن  با همراهی شهردار و رئیس شورای شهر گلوگاه از اقدمات انجام شده در محدوده بافت فرسوده شهر گلوگاه بازدید نموده اند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها