آخرین اخبار :
کد خبر : 9295 شنبه 26 آبان 1397 سیاست
راه و شهرسازی

به منظور پیگیری و رفع موانع : ستاد بازآفرینی شهری پایدار استان مازندران برگزار شد.

در راستای تداوم برنامه ملی بازآفرینی پایدار شهری استان مازندران نشستی با حضور کارشناسان ادارات تابعه ، روسا و کارشناسان اداره تشکلهای حرفه ای بازآفرینی شهری و اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی شهری برگزار گردید.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی مازندران مهندس صادقی رئیس اداره تشکل های حرفه ای و بازآفرینی شهری در خصوص برنامه هاو فعالیت های  بازآفرینی شهری استان مطالبی را عنوان و یادآور شد : نحوه اجرای ماده 4 قانون احیا بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که ماندگاری قسمتی از امورات جاری و توانمندسازی های اجتماعی و فرهنگی و کالبدی  در این محدوده ها از طریق تجربیات دفاتر تسهیل گری ، کارگزاری  و توسعه گران  باید مورد بررسی قرار گیرد.  

مهندس صادقی تشکیل ستادهای بازآفرینی و کارگروه های ذیل ستاد مذکور را در راستای تعامل و هم سویی دستگاه ها جهت رسیدن به اهداف پیش رو ضروری دانستند.

همچنین در این جلسه در مورد  چگونگی انجام مراحل تشکیل ستاد بازآفرینی ،تشریح اقدامات مشترک و نحوه پیگیری در خصوص برنامه های اقدامات مشترک،راه اندازی کارگروه های ذیل ستاد-تشریح ماده د4 و 9قاون حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد شهری،نحوه تخصیص قیر به شهرداری ها،تشریح اعطای تسهیلات دربافتهای فرسوده، تشریح مباحث مربوط به خانه گفتمان و  نهاد توسعه محله و سمن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها