آخرین اخبار :

فرمانداری

جلسه ستاد اربعین به ریاست فرماندار نکا
جلسه ساماندهی امور جوانان با موضوع هویت دینی و ملی
نواخته شدن زنگ عاطفه ها در نکا
جلسه آموزشی طرح تفکیک زباله از مبداء در نکا
بمناسبت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی
جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست فرماندار نکا
اورژانس بیمارستانهای بوعلی و امام حسین(ع)
تودیع و معارفه رئیس پست نکا
تلاش مدارس، جهت کسب مهارتهای زندگی به دانش آموزان
حضور فرماندار نکا در دبیرستان دخترانه شاهد
فصل مهر فصل رویش جوانه‌های امید است.