آخرین اخبار :

فرمانداری

خسارت 19 میلیارد تومانی سیل در نکا
جلسه بیمه روستایی و عشایر به ریاست فرماندار نکا
جلسه هم اندیشی طرح نماد در شهرستان نکا
کارگاه آموزشی اعتیاد برای دهیاران در نکا
بازدید فرماندار نکا از مناطق سیل زده
مراقبت بازاریان از واحدهای کسبی، با ایجاد مانع از ورود آب به داخل مغازه ها
أمادگی کامل دستگاهای اجرایی در رویارویی با وقوع سیلاب
جلسه ستاد اربعین به ریاست فرماندار نکا
جلسه ساماندهی امور جوانان با موضوع هویت دینی و ملی
نواخته شدن زنگ عاطفه ها در نکا
جلسه آموزشی طرح تفکیک زباله از مبداء در نکا
بمناسبت روز آتش نشانی و خدمات ایمنی
جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست فرماندار نکا
اورژانس بیمارستانهای بوعلی و امام حسین(ع)