آخرین اخبار :

فرمانداری

فضای مجازی و توسعه ورزش همگانی
بررسی حریم راه آهن و زیرگذر
بررسی وضعیت آب شرب روستاها
جلسه ستاد توسعه شهرستان نکا
پاسگاه انتظامی،اورژانس 115، بازرسی نکاچوب و منابع طبیعی
افقی روشن و آینده ای پر از امید برای نکا
تولید فیلم مستند شهدای خان طومان
دشمن به دنبال ناامن کردن فضای جامعه است
برگزاری نمایشگاه دستارودهای انقلاب در نکا
مانور عملیاتی تعمیرات پیشگیرانه توزیع برق در نکا
همایش روز دانشجو در دانشگاه پیام نور
وضعیت راههای مواصلاتی شهرستان بررسی شد