آخرین اخبار :

دبیران

سرمایه گذاران خارجی بخش کشاورزی در راه مازندران
طهرانچی اهرم تحول و اعتدال در دانشگاه آزاد
افتتاح چندین پروژه بزرگ پتروشیمی بزودی در بهشهر
حذف نخبگان ساروی و روی کار آمدن تیم ستاد انتخاباتی کاندیدای سابق بهشهر در مجلس در دانشگاه آزاد ساری
اسکله رو ریلی امیرآباد تا ۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد
 تشکیل نخستین نشست توجیهی جهت برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی شوراهای استان مازندران
 خطای بزرگ آن است که ما خواسته‌های شخصی و منطقه‌ای را به جای مصالح و منافع استانی بنشانیم!