آخرین اخبار :

دبیران

از مدیران و کارمندان نمونه ادارات شهرستان محمودآباد تجلیل خواهد شد.
شکوه و عظمت چهاردانگه؛رو به افول
از استاندار مازندران دعوت کردیم برای ارائه توضیحات به مردمِ منطقه، به بابلسر بیاید
سمن‌های پرکار، فراکسیون‌های بی‌حاصل
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به وعده اش عمل کرد
نبود برنامه ریزی روزآمد، آینده نگری و تدبیر مبتنی بر دانش در حل چالش های شهرستان جویبار
‍ نخستین همایش موانع فرهنگی توسعه پایدار مازندران با حضور مسئولان و نخبگان ملی و استانی برگزار گردید.