آخرین اخبار :

ادارات / اداره راه و شهرسازي مازندران

ستاد بازآفرینی  شهرستان  نور  برگزار شد
ستاد بازآفرینی  شهرستان  رامسر  برگزار شد
نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان با نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی
نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان با نماینده مردم بهشهر و نکاء در مجلس شورای اسلامی
2000 ميليارد ريال خسارت به راههاي ارتباطي غرب مازندران وارد شده است.
نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی استان با فرماندار فریدونکنار