آخرین اخبار :

ادارات

تمامی شهرها باید تهیه طرح جامع سیلاب شهری را در دستور کار قرار دهند.
 نصب دستگاه شتاب نگار لرزه ای در شهرهای آمل و قائمشهر
سفر وزیر راه و شهرسازی به مازندران
روکش آسفالت محلات هدف حاشیه نشینی ساری-قائمشهر
رئيس اداره راه و شهرسازي بهشهر،نکاء و گلوگاه به عنوان مدیر نمونه شهرستان انتخاب شد .