آخرین اخبار :

فرمانداری

آغاز بکار ستاد اقتصاد مقاومتی در شهرستان نکا
جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نکا
تشکیل ستاد توسعه شهرستان به دبیری جهاد کشاورزی
آغاز عملیات آبرسانی به روستاهای کفرات و سنگر
بازدید میدانی فرماندار نکا از بخش هزارجریب