آخرین اخبار :

دبیران

افتتاح چندین پروژه بزرگ پتروشیمی بزودی در بهشهر
حذف نخبگان ساروی و روی کار آمدن تیم ستاد انتخاباتی کاندیدای سابق بهشهر در مجلس در دانشگاه آزاد ساری
اسکله رو ریلی امیرآباد تا ۸ ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد
 تشکیل نخستین نشست توجیهی جهت برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی و توانمندسازی شوراهای استان مازندران
 خطای بزرگ آن است که ما خواسته‌های شخصی و منطقه‌ای را به جای مصالح و منافع استانی بنشانیم!
از مدیران و کارمندان نمونه ادارات شهرستان محمودآباد تجلیل خواهد شد.
شکوه و عظمت چهاردانگه؛رو به افول
از استاندار مازندران دعوت کردیم برای ارائه توضیحات به مردمِ منطقه، به بابلسر بیاید
سمن‌های پرکار، فراکسیون‌های بی‌حاصل
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران به وعده اش عمل کرد