آخرین اخبار :

شرکت ها / شرکت نیروگاه شهید سلیمی نکا

انتصاب در نيروگاه شهيد سليمي نكا
برگزاري محفل انس با قرآن كريم در نيروگاه نكا
برگزاري كارگاه آموزشي شناسايي و ارزيابي ريسك  در نيروگاه نكا