آخرین اخبار :

شرکت ها / شرکت نیروگاه شهید سلیمی نکا

واحد 3 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
مشاركت كاركنان نيروگاه نكا در پويش ملي نذر آب
پروژه آب شيرين كن « BWRO »  نيروگاه نكا به بهره­ برداري رسيد
بازديد مهندس طرزطلب از نيروگاه شهيدسليمي نكا
تقديرمهندس داود طارمي مشاور وزير از مهندس سجاد احمدي
برگزاري ويژه برنامه زير سايه خورشيد در نيروگاه نكا
كاركنان نيروگاه نكا الگوي خودباوري هستند