آخرین اخبار :

شرکت ها / شرکت نیروگاه شهید سلیمی نکا

افزايش2 درصدي توليد در نيروگاه‌ ‌نكا
برگزاري سمينار فضاي مجازي، فرصت­ها و تهديدات امنيتي- اخلاقي در نيروگاه نكا
 واحد يك بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.
برگزاري همايش ساخت داخل در نيروگاه نكا
واحد 2 بخاري نيروگاه نكا مجددا وارد مدار توليد شد.