پنج شنبه، 06 اردیبهشت 97 ساعت 05:55 ب.ظ / Thu, 2018 April 26
به افق ساری
اذان صبح: 03:38
طلوع خورشید: 05:10
اذان ظهر: 11:56
غروب خورشید: 18:41
اذان مغرب: 19:01

- شرکت‌ها - اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران در استان مازندران

تبلیغات
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران خبر داد؛اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران در استان مازندران

اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران در استان مازندران

تاریخ 22 آذر 1396 ساعت 12:44:33
کد خبر: 032338
رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفتگویی اختصاصی باخبرنگار این مجموعه اعلام کرد؛ اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران با موضوع تحلیل حال و آینده اقتصاد و صادرات لبنیات ارائه و بررسی و ارزیابی آخرین اخبار، قوانین،نظرها، آمارها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی صادرات لبنیات با همکاری و حضور سازمان صمت استان مازندران ، انجمن صنایع لبنی ایران، کانون صنایع غذایی ایران، خانه صمت، اتاق بازرگانی، و تشکلهای ملی و استانی روز پنجشنبه مورخ 96/9/30 از ساعت 9:00الی 14:00 در هتل بادله ساری برگزار خواهد شد.
اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران در استان مازندران

                                                                                                                         

رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران خبر داد؛

 

اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران در استان مازندران

رئیس انجمن صنایع غذایی و دارویی خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران در گفتگویی اختصاصی باخبرنگار این مجموعه اعلام کرد؛ اولین نشست میز توسعه صادرات لبنیات ایران با موضوع تحلیل حال و آینده اقتصاد و صادرات لبنیات ارائه و بررسی و ارزیابی آخرین اخبار، قوانین،نظرها، آمارها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی صادرات لبنیات با همکاری و حضور سازمان صمت استان مازندران ، انجمن صنایع لبنی ایران، کانون صنایع غذایی ایران، خانه صمت، اتاق بازرگانی، و تشکلهای ملی و استانی روز پنجشنبه مورخ 1396/9/30 از ساعت 9:00الی 14:00 در هتل بادله ساری برگزار خواهد شد. اسماعیل خاتمی مقدم افزود؛ سعی شده است کارشناسانی خبره و مطلع در این بخش و مدیران سازمانها و تشکلهای ذیربط دعوت و مشارکت داده شوند. وی توانمندیها و پتانسیلهای موجود استان مازندران در حوزه تخصصی و از تولید تا صادرات صنایع لبنی را دلیل واگذاری این امر به انجمن صنایع غذایی و دارویی مازندران برشمرد. شایان ذکر می باشد به تازگی دبیری میز توسعه صادرات لبنیات ایران از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به این انجمن تفویض شده است که امید است انجمن مذکور در این ارتباط نقش راهبری خود را بخوبی ایفا نموده و برای بهبود اوضاع واحدهای فرآورده های لبنی کشور گامهای دقیق و مستمری بردارد.

 

علیرضا شعبان پور

مسئول روابط عمومی

 

 

 

 

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.