آدینه، 04 اسفند 96 ساعت 01:24 ب.ظ / Fri, 2018 February 23
به افق ساری
اذان صبح: 05:12
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 12:11
غروب خورشید: 17:46
اذان مغرب: 18:05

- شهرداری‌ها - نامه سرگشاده یکی از کاندیداهای شورای شهر ساری به آیت الله طبرسی

تبلیغات

نامه سرگشاده یکی از کاندیداهای شورای شهر ساری به آیت الله طبرسی

تاریخ 13 خرداد 1396 ساعت 15:34:18
کد خبر: 029991
نامه سرگشاده سعید بهاری اردشیری یکی از کاندیداهای شورای شهر ساری به آیت الله طبرسی
نامه سرگشاده یکی از کاندیداهای شورای شهر ساری به آیت الله طبرسی
به نام خداوند جان وخرد
سرور ارجمندحضرت آیت الله طبرسی هشدارمشفقانه شمارا شنیدیم. به گوش جان خودگرفتیم واطمینان داریم دلسوزانه فرمودید :
(اگرانتخابات شورای شهر ساری را باطل کردید باید جواب این مردم را بدهید.)

شما پدرمعنوی شهروصاحب اختیارماهستیدومانیز آموخته ایم، اگرپدربه مصلحتی سخنی می گوید حتی اگربه حق باشیم بایدکه آرام گیریم، کلام مصلحت پدررا بایدبه گوش جان شنید.
هربارکه از بی عدالتی فریادی برآوردیم از پدرگفتند ومصلحت اورا اشارتی داشتند.چشم در چشم پدر دوختیم به آرامش خوانده شدیم ومصلحت را پذیرفتیم.
حضرت آیت الله طبرسی، نیک می دانید به کلام شماساری به مصلحت هایی که می خواندید، بسیار زبان برکام گرفته است، چون عزیز بوده وهستید. بازهم ساری چنین خواهد کرد.پدر بزرگوار، بدون تردید از آنچه درروزهای گذشته بر ساری آمده اطلاع کامل دارید.
قطعابهترازهمه شهردیده وشنیده اید که روز انتخابات29ادیبهشت پای صندوق های رای شهرما تبدیل به بازار مکاره ای شده بود.هرچند دراین کسادی بازاربه جریان اقتصادی شهر ما رونقی مثال زدنی بخشیده بود. تاسف بار است که کالای مورد معامله، غرور وشرافت شهروندی من ساروی بوده است.
شک نداریم خبر دستگیری های متعدد دستگاهای انتظامی وامنیتی پیش از هرکسی خدمت شما تقدیم شده است وحتما دلایل دستگیری ها راهم جویا شده اید و یقین داریم باچنین اخباری  شمانیز چون مردم شهر آزرده خاطر گشته اید. با شناختی که ازشما در دفاع از حق الناس داریم نیک می دانیم که اگر دلایل دستگیری ها شما را اقناع نمی کرد قطعا برخورد لازم را باعوامل متولی امر صورت می دادید.
نیک می دانید فرزندان شهردرفرمانداری و هیئت اجرایی شهر ایثارگرانه عملکرد خود را به نمره ردی وابطال سپردند ماهم خرسندیم که پای تعهدشان برخون پاک شهدای عزیزدیروز وامروز این سرزمین ایستاده اند. از شما آموخته اند که درحراست ازحق الناس باید ازخود عبورکنند. مگرمی توان جز به ایثارگری در حفظ حقوق مردم شهر اینگونه خود را به خط سوال سپرد!؟ اما چرا اینگونه از خود گذشتند!؟
مردمان ساری از تلاش شایسته وبایسته فرزندان خود در طی سال هایی که گذشت آنگونه که باید بهره نبردند. چراکه عده ای مشک همتمان رابه دغل بازی نیشتری انداختند وبخش اعظم انرژی وسرمایه پیشرفت شهر ساری رادر حاشیه ها،مدیحه سرایی ها وپاسکاریهای بی ضابطه و سلیقه محور به تاراج برند. ودیگر جوان ساری نیز هرچه ازخود کاشت وگذشت  به نیشتر کاسبان باخت.
تاراجی که به مصلحت اندیشی ما ونیشتری چندسالی پیش ازاین آغاز گردیده بود، صاحبانش دیگر به سوراخ نیشتری قانع نشده واینبار از پای صندوق رای آغاز کار نموده  وسهم خواه همه شهر وآینده آن شده اند.
شاهد مثال میگیریم گفتمان این روزهای کوی وبرزن شهر راکه توهین خرید وفروش رای، ورد کلام عامه شهر شده است.رسانه های داخل وخارج، موافق ومعاند هرکدام به طرفیت خویش سخنها رانده اند.
البته شمانیز دریافته اید، بانیان این خیانت چندان غریبه شهرنیستند.برخی ازکاسبان شرافت سارویان پیشتر ازخط عطوفت ونجابت شما وما سارویان به مصالحی گذرکردند.
زمانی که همه، اراده محض برحرکت کشتی سربلندی ساری راداشتیم وچشم برخطاهاشان بستیم یا کوچکشان شمرده وکرسی های خدمت رابدانان سپردیم، ناجوانمردانه حریم نشناختند وتعهد خدمت رابا منت معاوضه کرده وتازیانه خیانت درامانت رابرگرده تکیده مردم خسته ساری هربار وهر بار فرونشاندند تاکرسی نمایندگی وخدمت به مردم به اندک زمانی به کرسی انباشت منافع خویشتن تغییریابد.
برخی خادمان دل سوز فریادکشیدند،اما گوش شنوا نشنید. واینباردیگر مردم ناامید، فریادهای خادمان همنوای خویش رانیز نگرفتند.پول های گرد شده ازسرمایه سارویان راسوداگران سرمایه خرید دوباره صندلی خدمت به شهر کردند.
سربلند شدیم، ماکه روزهاست فریادمیزنیم. خوشحال شدیم از تریبون نماز جمعه شماهم فریادکشیدید.(اگر انتخابات شورای شهر راباطل کردید جواب مردم رابدهید.)
پدر معنوی شهرحضرت آیت الله طبرسی، بیایید همت کنیم عاملان این تخلفات راکه نتیجه انتخابات رابه ابطال کشانده اند به پای میز محاکمه بکشانیم که اگر چنین کنیم دیگر کسی دست به سوداگری رای مردم شهر نخواهد زد.
چه خوب است ازفرماندار شهر که با ایثارگری گام درمسیر ابطال این سوداگری زد بعنوان (شهید دفاع از حق الناس) یاد کنیم ومدال افتخار به دستان مبارک شما بردلشان بچسبانیم.
ثابت قدم باشیم، که اگر چنین نکنیم برگزار کننده مزایده صندلی های نمایندگی شورای شهر ومجلس در این شهرخواهیم بود وصاحبان مال ومکنت ناصواب باآرامش خیال نسبت به خریداری تک به تک آرا اقدام مینمایند. ومردم میمانند وتشت خالی صداقت وراستی!
چنین حراست ازآرای پاک مردم شهرشما ومارا درمسیر فرمایشات مقام معظم رهبری درراستای حراست ازحق الناس روسفید وسر بلندخواهد کرد.
سعید بهاری اردشیری

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.