پنج شنبه، 06 اردیبهشت 97 ساعت 08:27 ق.ظ / Thu, 2018 April 26
به افق ساری
اذان صبح: 03:38
طلوع خورشید: 05:10
اذان ظهر: 11:56
غروب خورشید: 18:41
اذان مغرب: 19:01

- سازمان‌ها - معرفی رقم جدید زیتون با نام امین در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

تبلیغات

معرفی رقم جدید زیتون با نام امین در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

تاریخ 07 مرداد 1396 ساعت 11:08:38
کد خبر: 030659
با تلاش پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، رقم جدید زیتونروغنی، بسیار پاکوتاه و مناسب برای احداثباغ‌های  متراکم با نام امین تولید و معرفی شد.
معرفی رقم جدید زیتون با نام امین در پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری، دکتر زینانلو عضو هیات علمی و مجری مسئول پروژه معرفی رقم جدید زیتون با نام امین در گفتگویی اظهار داشتند:

در اکثر باغ‌های زیتون دنیا تراکم کاشت حدود 100 درخت در هکتار بوده و عملیات داشت و برداشت آن با هزینه زیادی انجام می‌شود در نتیجه بازده اقتصادی آن پایین می‌باشد. به همین منظور از سال 1970 احداث باغهای متراکم مطرح گردید و از 1994 باغ‌های فوق متراکم زیتون با ارقام مناسب با قابلیت برداشت مکانیزه در دنیا

شروع شد. نتایج بررسی صفات مختلف باغی در مدت 12 سال بر روی بیش از 100 ژنوتیپ در کلکسیون زیتون طارم نشان داد از نظر ارتفاع درخت ژنوتیپ M.ali2 با 210 سانتی‌متر به عنوان پاکوتاه ترین ژنوتیپ می‌باشد و نسبت به ارقام پاکوتاه کرونیکی و آربکین دارای تفاوت معنی‌دار می‌باشد. هم‌چنین کوچک‌ترین ارتفاع تاج و کمترین حجم تاج را به خود اختصاص داد.

ایشان در ادامه گفتند: بررسی ویژگی‌های رویشی نشان داد تاج درخت در این ژنوتیپ دارای عادت رشد نسبتا گسترده، فواصل میان گره کوتاه و با تاج نیمه متراکم می‌باشد لذا بسیار مناسب برای احداث باغ فوق متراکم است.

زینانلو مشخصات رقم زیتون را اینگونه برشمرد: دارای برگ‌های کوچک به شکل سرنیزهای و به رنگ سبز تیره و پشت برگ سبز روشن است. از نظر گرده‌افشانی، شاخص خودناسازگاریISI) ) آن بیش از یک (1/45) است و به عنوان یک ژنوتیپ خودسازگار محسوب می‌شود. نیاز سرمایی آن کمتر از 1000 ساعت می‌باشد. میوههای آن به فرم بیضی نسبتا متقارن می‌باشد. میانگین وزن میوه 2/7 گرم، وزن هسته 0/53گرم و میانرس می‌باشد. شاخص رنگ میوه در شهریور ماه 1/7 و در آخر آبان ماه به 5/4 می‌رسد. از نظر عملکرد پر محصول، زودبارده و با سال آوری متوسط است. مقدار روغن در ماده خشک در آبان ماه به بیش از 61 درصد می‌رسد و مقدار اسید اولئیک آن 74/8درصد است. مقاومت به سرما آن نسبتا بالا است. قابلیت ازدیاد با قلمه یک ساله بسیار سهل ریشه زا است .کشت آن برای مناطقی با اقلیم مشابه طارم توصیه می‌گردد.Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.