آدینه، 04 اسفند 96 ساعت 07:52 ب.ظ / Fri, 2018 February 23
به افق ساری
اذان صبح: 05:12
طلوع خورشید: 06:37
اذان ظهر: 12:11
غروب خورشید: 17:46
اذان مغرب: 18:05

- عمومی - ‍ روند تاریخی شکل گیری احزاب در عصر مدرن

تبلیغات

‍ روند تاریخی شکل گیری احزاب در عصر مدرن

تاریخ 13 بهمن 1396 ساعت 21:12:05
کد خبر: 032886
‍ روند تاریخی شکل گیری احزاب در عصر مدرن به قلم حسین نجفی کارشناس ارشد جامعه شناسی سیاسی و بخشدار دولت تدبیرو امید در یانه سر بهشهر
‍ روند تاریخی شکل گیری احزاب در عصر مدرن

باحداقل مطالعه و تحقیق براحتی میتوان فهمید که احزاب سیاسی در فضای نامساعد و بدبینی دیگران و اجتماع پابه عرصه وجود گذاشت. گروههایی که باهدف کسب سودوقدرت دست به چالش و آشوب میزدند خودرابه نام حزب معرفی نموده و سبب بدبینی میشدند که البته محافلی اینچنین تحت عنوان باشگاه شناخته میشود

دلیل دیگر بدبینی به احزاب سیاسی ناشی از جهانبینی و تعریف کلاسیک از سیاست و امرسیاسی بود.درشرایطی که دولتهای مطلقه،دوران ملت گرایی را درحال تجربه بودند و کلیت ملت و وحدت کشور مفهوم بنیادین در سیاست بود و در زمان گسترش ملی گرایی دولت ها و اختیارات مطلقه هیئت حاکمه،احزاب نمادی از کثرت گرایی و شکاف و منازعه اجتماعی بنظر میرسیده که درتقابل با درک آن دوران از وحدت ملی قرارداشت.
نویسندگان موثرآن دوران مدعی بودند که احزاب نافی سازوکار مدیریت جامعه و توسعه و دموکراسی اند چراکه احزاب و سازمان ها در درون خود متاثر از قوانین الیگارشی هستند که مانع جدی سازوکار دموکراسی ست. بعبارتی دیگر احزاب دارای مرکزیتی هستند که به ظاهر دموکراتیک اند اما این " سانترالیزم دموکراتیک" موقعیت عده ای معدود و دارای منابع قدرت را در درون حزب حفظ میکند و سازوکارهای حزب و زیرشاخه ها تماما در اختیار رئوس حزب و بازتولید کننده منافع و اهداف هیئت رئیسه است والبته حزب به اراده مردم خیانت میکند.

بعضی نویسندگان، احزاب را نماینده غوغاسالاری و نه مردم سالاری دانسته و اینگونه میگفتند که احزاب سیاسی ماشین جعل شور جمعی اند.این اندیشه ها و دغدغه ها مربوط به دوران گذار به مدرنیته و عصر مدرن است که هنوز ساختارهای دموکراسی قوام و ثبات نیافته و "سامان سیاسی و ثبات شکننده ساختاری،ترس بیمارگونه ای از حرکت های اجتماعی" داشت.ترس اصلی مربوط به شکنندگی نهادهای نیم بند دموکراسی در جامعه بود که احزاب با غوغاسالاری،از ظرفیتهای این نهادهای نیم بند مردم نهاد و دموکراتیک استفاده و بواسطه شور غوغاسالاری و پوپولیسم مهیج و لشگرکشی خیابانی(خیابان سالاری)،کارکرد ضد دموکراتیک و بی ثبات را رغم بزنند.البته این شرایط بخشی از فرآیند تاریخی گذار به دموکراسی نهادینه و نهادگراست که کارکرد نهادهای متخصص جای غوغاسالاری و هیجانات پوپولیستی را تنگ و محدود نمود.
کارت فاشیست اصطلاح مشهوری ست که احزاب غیردموکراتیک از شرایط نهادهای نیم بند دموکراتیک استفاده و با بهره گیری از فرآیند انتخابات و چرخه گردش نخبگان وارد سیستم مدیریت ساختار کلان شده و درعین حال هیچ تعهدوپایبندی به گردش نخبگان بعد از تصاحب قدرت ندارند.

بدبینی های احساسی و بدبینی های جامعه شناختی و فلسفی نسبت به احزاب، اگرچه ازسوی راست محافظه کار بوده ولیکن انتقادات اساسی تری ازسوی چپ رادیکال مطرح گردید که احزاب را محافظان و بازتولیدکنندگان منافع طبقاتی و حاکم دانسته و ماشین سرکوب فکری اجتماعی ساختار حاکم میدانند.

احزاب سیاسی هم ازسوی راست محافظه کار و معتقدبه وضع موجود طرد نیشود و هم ازسوی چپ رادیکال و انقلابی.احزاب ازنظراین طیف از اندیشمندان سوپاپ اطمینان جانعه و ساختارحاکم اند که مانع تغییر انقلابی و عامل تثبیت و تداوم وضع موحود میباشند.

بهرحال درمیانه این بدبینی ها احزاب سیاسی سایه خود را برساختار مدیریت اجتماع افکنده و بواسطه ماهیت و کارکرد خود،توانسته اند جزو بی بدیل نظام سیاسی عصرمدرن محسوب شوند که هم درتقابل با محافظه کاران راست، سودای دخالت در تصمیم گیری و تغییر وضع موجود را دارند و هم در تعارض با چپ رادیکال،مانع بروز پیکارهای سیاسی انقلابی و رادیکال و مانع جدی تغییرات انفجاری و بنیادین.

نکته مهم اما از زبان یکی از نویسندگان نچندان مشهور است که درتحقیق میدانی خودازاحزاب چپ مارکسیستی و راست لیبرال و احزاب ناسیونالیستی اینگونه نطرح نموده که احزاب فی نفسه اثرات جدی در حفظ و تداوم ساختارها دارند.حتی رادیکالترین احزاب که قصد براندازی و یا نشی انقلابی گری داشته، با گرد هم آوردن در یک مکان آشکار، وجه فعالیت سیاسی همسو با کلیت ساختار را به خود گرفته و از زیر زمین ها و دوری از جامعه و البته الینه شدن و رادیکال شدن افکار فاصله گرفته میشود و در کنش با واقعیت های اجتماع،رنگ جامعه یا بخشی از جامعه را بخود میگیرند.
ازطرفی جامعه انسانی بدلیل نیاز روانی به ثبات و امنیت و آرامش ماهیت این احزاب رادیکال را به سمت و سوی کاربردی وتعاملی هدایت نموده و حتی با آشکارشدن فعالیت حزبی آنان، زمینه ورود به ظرفیت های ساختاری و رعایت قواعد بازی ساختار جامعه و نظام سیاسی و مدیریت کلان فراهم میگردد..

بخشدار دولت تدبیرو امید

حسین نجفی کارشناس ارشد جامعه شناسی سیاسی

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.