پنج شنبه، 06 اردیبهشت 97 ساعت 05:39 ب.ظ / Thu, 2018 April 26
به افق ساری
اذان صبح: 03:38
طلوع خورشید: 05:10
اذان ظهر: 11:56
غروب خورشید: 18:41
اذان مغرب: 19:01

- دانشگاه - مرتبه ی علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران ارتقا یافت

تبلیغات

مرتبه ی علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران ارتقا یافت

تاریخ 23 دی 1396 ساعت 08:46:54
منبع: روابط عمومی دانشگاه مازندران
کد خبر: 032668
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر سید خلاق میرنیا رییس دانشگاه و رئیس هیأت ممیزه و با استناد به پیشنهاد دانشکده ی شیمی و دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر ارتقای مرتبه ی علمی آقای دکتر عبداله عمرانیاز مرتبه ی دانشیاری به استادی و
 مرتبه ی علمی دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران ارتقا یافت

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر سید خلاق میرنیا رییس دانشگاه و رئیس هیأت ممیزه و با استناد به پیشنهاد دانشکده ی شیمی و دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر ارتقای مرتبه ی علمی آقای دکتر عبداله عمرانیاز مرتبه ی دانشیاری به استادی و آقای دکتر علیرضا صفرزاده از مرتبه استادیاری به دانشیاری در جلسه مورخ 06 /10 /1396 هیأت ممیزه دانشگاه مطرح گردید و با رعایت ضوابط مندرج در آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب  14/ 10/ 1389 و با استناد به آیین نامه استخدامی هیأت علمی دانشگاه ها و سایر مقررات مربوط، صلاحیت علمی ایشان به ترتیب برای احراز مرتبه ی استادی در رشته ی شیمی فیزیک و مرتبه ی دانشیاری در رشته ی فیزیولوژی ورزشی مورد تأیید قرار گرفت.

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.