یک شنبه، 27 اسفند 96 ساعت 01:02 ب.ظ / Sun, 2018 March 18
به افق ساری
اذان صبح: 04:40
طلوع خورشید: 06:05
اذان ظهر: 12:06
غروب خورشید: 18:07
اذان مغرب: 18:26

- دانشگاه - سخنرانی تخصصی با موضوع " فلسفه روش در مطالعات علوم سیاسی" برگزار شد

تبلیغات

سخنرانی تخصصی با موضوع " فلسفه روش در مطالعات علوم سیاسی" برگزار شد

تاریخ 02 اسفند 1396 ساعت 07:58:03
منبع: روابط عمومی دانشگاه مازندران
کد خبر: 033122
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، سخنرانی تخصصی با موضوع  " فلسفه روش در مطالعات علوم سیاسی " به همت انجمن علمی فلسفه علم و با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۶ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد.
سخنرانی تخصصی با موضوع

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه مازندران، سخنرانی تخصصی با موضوع  " فلسفه روش در مطالعات علوم سیاسی " به همت انجمن علمی فلسفه علم و با همکاری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه مازندران در تاریخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۶ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه برگزار شد.

       براساس این گزارش، در این برنامه که با حضور جمع کثیری از دانشجویان و استادان دانشکده  حقوق و علوم سیاسی برگزار گردید، دکتر رشیدی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران به منظور فهم دقیق و عمیق مفهوم " روش " در علوم انسانی، ضمن بیان تعاریفی از ماهیت علم،  فلسفه علم به طور عام و فلسفه علم در علوم سیاسی،  به بررسی فلسفه روش در مطالعات علوم سیاسی پرداخته و گفت: یکی از مهمترین فیلتر هایی که علم و آگاهی از آن عبور می کند تا به معنای واقع قابل فهم و تبیین شود، روش است. به اعتبار روش است که چیزی را علم می دانیم یا نمی دانیم. 

       دکتر رشیدی افزود: هم در فلسفه و هم در علوم سیاسی، روش شناسی های متفاوتی وجود دارد، به عبارتی ما با تکثر روش شناختی در علوم انسانی مواجه هستیم، چون معرفت شناسی و رویکرد های متفاوت فکری در هر نظام فکری و فرهنگی حکم فرماست. 

       وی در ادامه روش های مختلف جاری در علوم سیاسی اعم از روش عقلی(استدلالی) روش نقلی، تجربه‌گرایی(پوزیتیویست) و.. را مطرح کرد که این روش در علوم سیاسی به صورت رفتارگرایی، فرارفتارگرایی و.... تعین پیدا می‌کند.  

       دکتر رشیدی در انتهای مباحث خود مجددا به اهمیت روش در تعیین درستی و یا نادرستی علم و یا معرفت علمی اشاره داشته و مکاتب مختلف روش شناختی در علوم سیاسی را بیان نمود و در پایان در باب بحران های روش شناختی در حوزه های علوم سیاسی و نیز آنارشی مفهوم شناختی در حوزه ذکر شده مباحث مهمی را مطرح کرد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت.  

 

Bookmark and Share
نظر شما
پاسخ به:

Your Name Description

Your Email Description

Your Website Description

Your Comment Description

 

Parent Comment Description

وارد نمودن نام و نام خانوادگی، ایمیل و وب‌سایت اختیاری می‌باشد.