آخرین اخبار :
کد خبر : 10388 سه شنبه 9 بهمن 1397 اجتماعی
راه و شهرسازی

برگزاری دوره آموزشی نقش دفاتر توسعه محله در فرایند باز آفرینی شهری محلات هدف در شهر بابل

دوره آموزشی با عنوان نقش دفاتر توسعه محله در فرایند باز آفرینی شهری محلات هدف در شهر بابل تشکیل شد.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران مهندس صادقی رئیس بازآفرینی و تشکلهای حرفه ای  راه و شهرسازی استان مازندران عنوان نمود :   دوره آموزشی نقش دفاتر توسعه محله در فرایند باز آفرینی شهری محلات هدف توسط معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران و با مشارکت شهرداری بابل و با حضور فرمانداری بابل ،شهرداری و شورای شهر بابل ،معاونت بازآفرینی و مسکن  اداره کل راه و شهرسازی مازندران،شهرداری های آمل ،بابلسر،فریدونکنار و اعضای ستاد بازآفرینی شهرستان بابل  در محل سالن اجتماعات ساختمان شورای شهر بابل برگزار گردید.

در ابتدای این دوره مهندس ثباتی  معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی مازندران به تشریح عملکرد و اقدامات مشترک در حوزه بازآفرینی شهر بابل پرداختند و اظهار داشت : که نگاه به دفاتر توسعه محله  نه به عنوان یک ارگان سازمانی بلکه به عنوان یک ارگان پیوند دهنده میان تمامی ذی نفعانی که در فرآیندهای بازآفرینی حضور و مشارکت دارند مد نظر قرار گرفته شده است.

 وی تأکید کرد: پایداری اجتماعی و اثربخشی مستمر دفاتر توسعه محله منوط به حضور تمامی ذینفعان در الگوریتم مشارکت است چرا که عرصه بازآفرینی یک عرصه تعاملی است

در ادامه آقای مهندس صالحی مدر س دوره های حوزه بازآفرینی شهری  بابیان اینکه دفاتر توسعه محله صرفاً قرار نیست وظیفه تسهیل گری داشته باشند، بلکه ارتباط با جامعه محلی را به عنوان ذی نفعان اصلی و ضرورت آموزش ساکنان برای افزایش مشارکت و حضور در فرآیندهای نوسازی را به عهده دارند.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها