آخرین اخبار :

فرمانداری

استفاده از پتانسیل های شهرستان در صادرات
دیدار انبوه سازان با فرماندار نکا
تودیع و معارفه مدیریت جهاد کشاورزی نکا
ایجاد نشاط در جامعه با ورزش همگانی
نگاه کارشناسانه مدیران به توسعه شهرستان
نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان نکا
کارگروه سلامت نکا با موضوع کنترل فشارخون