آخرین اخبار :

شرکت ها

حضور آتش نشانان نيروگاه در همايش پياده روي آتش نشانان شرق استان مازندران
همايش دوچرخه سواري در نيروگاه نكا برگزار شد
اولويت هاي تحقيقاتي سال 1398 شركت مديريت توليد برق نكا اعلام شد
برگزاري مانور آمادگي در شرايط اضطراري در نيروگاه نكا
نشست نمايندگان ورزشي آتش­ نشانان شرق استان مازندران در نيروگاه نكا برگزارشد