آخرین اخبار :

شرکت ها / شرکت نیروگاه شهید سلیمی نکا

واحد يك بخاري نیروگاه نکا جهت انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید خارج شد
قهرماني تيم آذرساروج در مسابقات چهار جانبه واليبال­ كارگري نكا
برپايي نمايشگاه يار مهربان در نيروگاه نكا
بازديد گروه آموزشي زمين ­شناسي آموزش و پرورش مازندران از نيروگاه نكا
بزرگداشت روز هواي پاك در نيروگاه نكا
كسب عنوان قهرماني اميرحسين پناهي فرزند همكار رضا پناهي در مسابقات قهرماني تكواندو استاني
بازديد دانشجويان مركز آموزش علمي–كاربردي بهشهر از نيروگاه نكا