آخرین اخبار :

صنعت

 ديدار مديران و كاركنان نيروگاه نكا با جانبازان قطع نخاعي استان مازندران
 بازديد اساتيد دانشگاه هاي آزاد استان مازندران از نيروگاه نكا
 برگزاري محفل انس با قرآن كريم در نيروگاه نكا
تولد دوباره صنایع در مازندران پس از چهار دهه