آخرین اخبار :

امور نمایندگان

به گزارش "ورزش سه"، هفته پایانی آردیویسه برای علیرضا جهانبخش از چند حیث اهمیت داشت اول این که بتواند به درخشش خود در آخرین بازی با پیراهن آلکمار مقابل چشمان طرفدارانش در آفاس استادیوم ادامه دهد، طرفدارانی که در سه سال گذشته همواره بیشترین حمایت را از ستاره ایرانی داشتند و همواره با شعار"علیرضا... علیرضا" او را تشویق می کردند تا شاهد پیشرفت روز به روز این جوان محجوب ایرانی باشند.