آخرین اخبار :
کد خبر : 1161 پنج شنبه 24 خرداد 1397 فرهنگ
روابط عمومی شهرداری دابودشت

آموزش تفکیک زباله از مبدا به نمازگران شهر دابودشت در ایام ماه مبارک رمضان توسط شهرداری دابودشت

آموزش تفکیک زباله از مبدا به نمازگران شهر دابودشت در ایام ماه مبارک رمضان توسط شهرداری دابودشت با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهر آمل

آموزش تفکیک زباله از مبدا به نمازگران شهر دابودشت در ایام ماه مبارک رمضان توسط شهرداری دابودشت با همکاری کارشناسان سازمان مدیریت پسماند شهر آمل 
http://www.dabocity.ir/news/632

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها