آخرین اخبار :
کد خبر : 13592 یکشنبه 6 مرداد 1398 صنعت
نيروگاه شهيد سليمي نكا

مميزي مراقبتي سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني و زيست محيطي در نيروگاه نكا با موفقيت انجام شد

مميزي مراقبتي سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني و زيست محيطي در شركت مديريت توليد برق نكا انجام شد.

مميزي مراقبتي سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني و زيست محيطي در نيروگاه نكا با موفقيت انجام شد

      مميزي مراقبتي سيستمهاي مديريت كيفيت، ايمني و زيست محيطي در شركت مديريت توليد برق نكا انجام شد.

      به گزارش رئيس اداره تحقيقات و مديريت كيفيت شركت، مميزان شركت Moody.I.C  طي 2 روز، كليه فعاليتها، اقدامات و رويه هاي جاري نيروگاه شهيدسليمي نكا را بر اساس الزامات و استانداردهاي 9001:2015 ISO، 14001:2015 ISO و 45001:2018 ISO ، مورد ارزيابي قرار دادند.

      در جلسه اختتاميه اين مميزي ابتدا مهندس محسن نعمتي مديرعامل شركت مديريت توليد برق نكا در خصوص اهميت مميزي و اجراي صحيح فرآيندها توضيحاتي ارائه نمود، سپس مميزان ضمن تشريح نقاط قوت در مميزي و ارائه توصيه هايي در جهت بهبود فرايندها، اظهار داشتند، با توجه به موفقيت آميز بودن نتايج مميزي، در خصوص صدور گواهينامه هاي  9001:2015 ISO،  14001:2015 ISO و 45001:2018 ISO اقدام خواهد شد.

      همچنين قبل از انجام مميزي مراقبتي، مميزي داخلي فرآيندهاي شركت نيز طي 2 روز  توسط کارشناسان شرکت کيفيت سازان برتر زمان، مشاور پروژه ارتقاء استانداردهاي فوقالذكر جهت آمادگي براي انجام مميزي مراقبتي انجام و گزارش مميزي و اقدامات اصلاحي جهت انجام اقدامات لازم به واحدهاي ذيربط ارسال شده بود.

افزودن دیدگاه

دیدگاه ها